A selection of Chinese artists in a time of turbulence and transformation

 

Exhibition and hang dedicated to the Chinese contemporary art scene

From 27 January 2016, the Fondation is dedicated to the Chinese contemporary scene with:

- an exhibition of artists from the mainland

- a selection of works by Chinese artists from its Collection

- multi-disciplinary events.

 

The Exhibition, Bentu artists at a time of turbulence and transformation

27 January - 2 May 2016

 

The Collection, A selection of Chinese works

27 January - 29 August 2016

 

Multi-disciplinary events, Music, cinema, performances, poetry

27 January - 29 August 2016

image

The Exhibition, Bentu, Chinese artists at a time of turbulence and transformation

27 January – 2 May 2016

 

List of artists:

- Cao Fei

- Hao Liang

- Hu Xiangqian

- Liu Chuang

- Liu Shiyuan

- Liu Wei

- Liu Xiaodong

- Qiu Zhijie

- Tao Hui

- Xu Qu

- Xu Zhen

- Yang Fudong

 

 

The Collection, A selection of Chinese works

27 January – 29 august 2016

 

List of artists according to the exhibition scenography:

- Ai Weiwei

- Huang Yong Ping

- Zhang Huan

- Yan Pei-Ming

- Xu Zhen

- Yang Fudong

- Cao Fei

- Zhang Xiaogang

- Tao Hui

- Zhou Tao

- Isaac Julien

 

The new hang of the Collection will present works by 11 artists from the Collection of Fondation Louis Vuitton.

 

 

Multidisciplinary Events

 

For the extension of the exhibition Bentu, Chinese artists at a time of turbulence and transformation, a programme of multidisciplinary events is proposed, combining performance, cinema, poetry, music and interviews/debates.